TW
0

Sense arribar a n'es punts crítics

ni tampoc amb massa cost,

s'economia fa rost

amb uns comptes ansiolítics,

siguin sublims o raquítics,

amb un o altre pressupost,

ningú s'omplirà es rebost

llevat de tots es polítics.

Pressuposts Consell i Ciutadella