TW
0

Ell val més quedar a redossa

que perdre euros i sentits

que, amb tants pocs vols afegits,

a sa butxaca fan mossa,

i així aquest pont fa destrossa

per es destins elegits:

Menorca o Estats Units?

Preu per preu, sabata grossa.

Menorca o Estats Units?