TW
0

Que Nadal sigui sa clau

per fer llum cada vigília,

i amb es poble i sa família

tenguem convivència i pau.

...

Amb es manament reial,

la Cuca fa sa cançó,

i és sa seva obligació

no sortir des marc legal,

fa un discurs molt poc real

que es desig des seu sermó

és que sa constitució

sigui es desig de Nadal.