TW
0

Són vint milions, déu-n'hi-do,

que es centre haurà valgut,

com val triar, ja és sabut,

sa llengua en educació;

de s'idioma hau premut

que no salva vides, no!

Llevau sa lliure elecció

i invertiu més en salut!

20 milions