TW
0

Valga'm Déu, multes que hi ha

a sa via migjornera,

a un tros tan petit esvera

lo que se pot sancionar...

Radars en podem posar

per tota sa carretera

i açò pot ser sa manera:

sense fer feina, cobrar!

Radars migjorners