TW
0

Consell i sindicalistes

plantilles volen cobrir,

de s'atur miren ses llistes

per emprar sa gent d'aquí;

no hi ha servent menorquí

per fer ses feines previstes:

volem viure des turistes,

p'ro ningú else vol servir.

Servir es turistes