TW
0

Amb sa platja erosionada

Menorca té un gran enuig,

que sa costa sens sopluig

està ben desarenada,

açò passa, tal vegada,

perquè hi ha un cert rebuig:

fins i tot s'arena fuig

quan 'rriba sa temporada.

Sense arena