TW
0

Ara sa gent s'ha d'inscriure

a zones de cotreball,

açò no es 'via vist mai,

per fer feina ningú és lliure!

Soments fa ganes de riure...

Pitjor és qui no té agafall

i ha de compartir s'espai

només per poder coviure.

Cotreball