TW
0

Per fer s'eFaPe integral

ningú no vol quedar enrere,

i Es Castell no té fal·lera

de convèncer es personal;

a cada poble un local,

trob que serà sa manera

i així evitarem es mal

de passar sa carretera.

FP integral