TW
0

Reserva de Biosfera,

Patrimoni Mundial

i, en seguretat vial,

altre títol mos espera,

si as pobles ja es fa, as final,

sols falta posar en ringlera

radars fixos as voral

de tota sa carretera.

Radars