TW
0

Mal projecte se reobre

per rompre sa disciplina:

fer més xalets amb piscina

que des fet Menorca cobra;

i es veu amb sa maniobra

que sa terra menorquina

per construir és gegantina

i d'aigua... d'aigua mo'n sobra!

28 xalets