TW
0

Medi ambient perd es tornall,

sa comissió va cap cot,

açò deu ser es gran complot

per construir a pic de mall,

però, dins d'aquest ventall,

no rebrem tan mala dot

que, a Mallorca, veu i vot

noltros no n'hem tengut mai.

Sense veu ni vot