TW
0

Abusen sexualment,

fins i tot, metges del món...

Sa bondat sembla que es fon

i per tot surt mala gent;

enc que es problema és urgent,

és un problema segon,

es masclisme és tan potent

que sa llei que encara infon

malda tapar es delinqüent.

Abús sexual