TW
0

Ser refugi no és cap mal

que gent amb tal perfil

pot rebre, com dret civil,

protecció internacional;

com a menorquí, cabil:

a quin país actual

podria trobar asil

lingüístic i cultural?

Asil