TW
0

Sa queixa es doble i s'enrasa:

s'ITV és ple com un ou

i habitatges no n'hi ha prou,

com un qui no alça vasa;

sembla que mos fan fer s'ase

i cap polític no es mou:

sempre van en cotxo nou

i tots tenen bona casa.

Queixes