TW
0

Fer ses coses sense rostre

són una mala gestió,

com és tutelar un menor

o deixar gent sense sostre,

i es govern també demostra

que amb sa seva actuació

no té consideració

per sa llengua de ca nostra.

Mala gestió
Llengua