TW
0

Es carrers són importants

perquè és un des nostros béns,

i ses mesures urgents

són per tots es habitants,

si es fems tenen es seus plans,

toquen controls eficients

tant pes menors delinqüents

com per ses caques des cans.

Fems, menors i cans