TW
0

En volem avions de talla

que mos puguin enlairar,

però es preu que hem de pagar

té aquell cost que sempre balla,

i sa tarifa es detalla

com s'avió que sol pujar

i només qualcun n'hi ha

que per accident davalla.

Avions
Accident