TW
0

S'excés de gent se maquilla,

diuen que és sa nostra teca,

i feim com sa gent sueca

que només veim lo que brilla;

sa convivència perilla,

sa qualitat és xereca:

lo que passa a Binibèquer...

idò, passa a tota s'illa.

Binibèquer