TW
0

Sempre havia anat a l'hora

amb massificar es destí...

Des turisme, ara vols dir

que es govern es canvi implora?

Sa clau tenim ben devora:

sa tarifa abaratir,

que surti més gent d'aquí

i vengui més gent de fora.

Tarifa màxima
Massificació