TW
0

Sa temporada és s'esclat

que cada any hi ha espai nou,

i, maldament que no plou,

d'aigua sempre n'ha sobrat;

no fa res si hi ha renou

si tot queda embussat,

si s'obrer és sobreexplotat

si sa platja és com un ou...

Encara sort que hem dit prou

turisme massificat!

Dos milions de turistes