TW
0

Amb es turisme comproves

que tot és un emmadroc,

si espai legal n'hi ha més poc,

de gent en farem més roves,

i no mos vendrà de noves

que, per dormir a qualque lloc,

posaria sa mà as foc

que no ho farà dins ses coves.

Oferta legal