TW

Aquest món no pot anar

que és com una via incerta,

Menorca està ben complerta

i llocs per viure no n'hi ha,

ara es fet s'hi pot sumar

i mos pot posar en alerta:

poques cases en oferta

i encara s'han d'esfondrar.

Ciutadella s'esfondra