TW
0

S'euro és qui mou es batall,

i sa campana s'esvera...

Massificació estrangera?

No es vol solucionar mai;

com de bens un enfilall,

enc que tanquem sa barrera

tota sa paret braguera

i entren per s'enderrossall.

Es problema de sa massificació