TW
0

Amb ses coses il·legals,

a vegades s'és molt cruel,

tant pot ser es fruit d'un anhel

com sa clau de tots es mals:

si amnistien ideals,

l'infern tenim per model;

si amnistien es hortals,

per la dreta és obrir el cel.

Amnistia