TW
0

Tant és que hi hagi ordinador

com tenir es llibre davant,

tant és aprendre jugant

com escoltar sa lliçó,

sols fa falta estimació

entre mestre i estudiant,

perquè és lo més important

per sa bona educació.

Ordinadors