TW
1

Tot sobrepassa es procés:

es turistes a remeses,

ses tovalloles esteses,

es cotxos i es lloguers,

caravanes cada any més,

i d'altres coses omeses,

com arriba a ser un excés

anunciar tantes cerveses.

Caravanes
Cerveses