TW
0

Es dèficit d'inversió

ja mos ve de molt enrere,

s'engany sempre és sa manera,

Menorca no és s'excepció;

i, així, haurem de fer elecció:

o feim nova carretera

o, a n'es cotxos, sense espera,

hi posam limitació.

Dèficit d'inversió