TW
0

- "Sense seguir un protocol,

s'aparcament tancaré,

tants de cotxos ja està bé,

pos limitació tot sol;

jo no som un qualsevol

que amb ses coses va i ve,

jo som de cala en Porter

i no em faran cap més gol!"

Cala en Porter