TW
0

Menorca haurem d'eixamplar

si seguim ses disciplines,

i, així, amb ses terres vesines

mos podríem ajuntar...

Deixem de ser illa, ja,

deixem arrels menorquines,

que si feim tantes piscines,

no hem de menester la mar.

Piscines