TW
0

Per millorar tot s'ambient

ja limitam sa renou,

limitam es fondeig nou

i d'Es Pla s'aforament...

Menorca és un turment,

ja n'és plena com un ou,

p'ro pareix que no n'hi ha prou

i mai limitam sa gent.

Limitar renou