TW
0

Ell s'ha obert es magazín,

sant Joan cada any és més,

i ja s'han fet es festers

que dins es record tragín;

i, si mal no ho endevín,

d'aigua cobraran s'excés,

idò, pes mateix procés,

que cobrin d'excés de gin.

Cobrar s'excés de gin
Festers