TW
0

Valga'm Déu! Una inspecció!

que es tema no és gaire clar,

es veu que s'aigua se'n va

sense una autorització...

Sa guàrdia civil, què hi fa?

Que pot ser per sa moció?

A vam si voldran tancar

es pous d'aigua a sa presó!

Pous d'aigua