TW
0

Seprona investigadora...

S'aigua és de tothom, un bé,

poca n'hi ha dins es planter,

dins sa nostra regadora;

però, i sa dessaladora?

Per a què és que la vam fer?

Pes turisme que aquí ve,

per gent 'massificadora'!

Pous d'aigua