TW
0

Molts de turistes vendran

sense donar cap propina,

i a ca un vesí o una vesina

ses vacances hi faran;

i sols deu ser part des clan...

Sa família menorquina

i s'amistat genuïna

aquí són de lo més gran!

Família i amics