TW
0

No n'ham de fotre un esglai,

que de voluntat n'hi ha,

emperò per limitar

la dreta ha estat sempre orsai;

mirau-vos as meu mirall:

jo, per travessar la mar,

tenc voluntat per volar

i no he sabut volar mai.

Voluntat per limitar