TW
0

Menorca, a on t'encamines

amb es cicle que va i ve?

Perquè es de s'aigua convé

mantenir-lo aixuixines,

no hem de perdre ses rutines

que pes turisme van bé

i és clar que hem de poder fer

cada dia més piscines.

Cicle de s'aigua