TW
0

Si jo fos dessalador,

ja tendria el cel guanyat,

o infermera o doctor,

que es plus han recuperat,

però, dins sa fundació,

un se sent abandonat

que, pes discapacitat,

qui és que vol un món millor?

Aigua, sanitat i fundació