TW

El suïcidi és un problema de salut pública important. Per raons culturals i religioses hem creat una barrera per a la seva prevenció i per a la cerca d’ajuda professional. Cada mort per suïcidi és un cop per a la societat i un sofriment incommensurable per a les persones de l’entorn.

Sabem que les causes que fan que una persona se suïcidi són complexes i que els factors psicològics, ambientals, socials i biològics hi tenen a veure. Cada persona viu un univers d’emocions, i experimentar desesperança davant qualsevol indici de futur millor és un dels factors més importants de la conducta suïcida (i molt comú en els trastorns depressius). El suïcidi no és un acte d’egoisme, sinó que moltes vegades és la creença que, sense elles, les persones del seu entorn viuran molt millor.

Quan llegim les xifres de persones que han mort per suïcidi, especialment si aquestes persones són joves, ens envaeix el sentiment real i viu de fracàs, però què més podem fer?

Qualsevol persona és clau en la prevenció del suïcidi: fills i filles, pares i mares, veïns i veïnes, companys i companys..., només ens cal prendre consciència, conèixer els senyals d’alerta, cuidar les persones que sabem que passen situacions difícils, qüestionar l’estigma que dissuadeix de cercar ajuda.

Ser més sensibles com a individus i com a societat és una feina de totes les persones, en especial dels sectors de la Salut, d’Educació, del món laboral, de la Justícia,    de la Política, dels mitjans de comunicació...

No deixem soles a les persones que manifesten idees suïcides o que necessiten ajuda. Cerquem nosaltres aquesta ajuda en els Centres d’Atenció Primària, en les Urgències Hospitalàries o cridem al 112. El telèfon 024 és una línia directa d’atenció a la conducta suïcida.

No ignorem mai una amenaça o un intent de suïcidi. No mirem cap a una altra banda. Prevenir la mort per suïcidi és responsabilitat de tota la societat.