TW

L'Associació de Veïns des Castell hem seguit amb preocupació les notícies d'aquests darrers dies, publicades en la premsa local i en les xarxes socials, sobre la decisió de l'actual equip de govern de l'Ajuntament des Castell (Grup Popular i IPEC), de modificar, amb una dràstica reducció, el projecte del Centre Integral de Formació Professional aprovat per consens de totes les forces polítiques.

Amb anterioritat a què sortissin aquestes notícies en premsa, des de l'Associació de Veïns havíem demanat una reunió amb l'Ajuntament per tractar diversos assumptes d'interès pels veïns. Entre ells també demanaven sobre l’estat de tramitació del Centre Integrat de Formació Professional. La reunió l’hem mantinguda aquest passat dimarts 12 de març, amb l'assistència dels membres de la Junta Directiva de l’AV i el batlle Lluís Camps i el regidor Florencio Conde.

El batlle ens va explicar, des del seu punt de vista, la tramitació seguida durant els mandats anteriors, per finalment dir que ells no han dit que vulguin fer cap canvi, sinó que estudiaran fer canvis; que no hi ha cap projecte fet, només un avantprojecte, segons ells sense consens, i que la setmana que ve vindrà el conseller d'Educació a reunir-se amb la comunitat educativa, de la que li consta hi ha malestar, per decidir quin model de centre fer.

Esmenten, per justificar aquest canvi de parer:

- un institut d'FP amb noves famílies ja seria suficient,
- no crear conflictes amb els altres centres d'ensenyament,
- crear noves places d'aparcament a una part de la parcel·la, de manera provisional mentre no comencin les obres i fins que no estigui acabat el «bulevard».

Des del nostre punt de vista aquest canvi suposa tenir una visió molt esbiaixada del que és realment necessari al nostre poble, a més de donar una nul·la importància a l'educació i progrés de la ciutadania.

Veiem com, any rere any, va minvant l'activitat econòmica (comerços, indústria, etc.); la majoria d'habitants treballa fora del municipi, i els estudiants, a partir dels 12 anys, també estudien als instituts de secundària dels altres pobles. Aquest fet, juntament amb el de què l'activitat econòmica principal és la turística, fa que el nostre poble sigui el que es denomina "un poble dormitori". Només els quatre mesos de temporada alta hi ha cert moviment.

Un centre integrat de formació professional, així com està plantejat inicialment, implica rebre un gruix de 600 persones, la majoria adults, el que ha d'afavorir, sense cap dubte, la revitalització de la vida i el comerç al municipi.

Ens preocupa enormement que vulguin reduir les dimensions del centre, amb la creació d'habitatges i estacionaments a la mateixa parcel·la, S’ha de tenir visió de futur i donar molta importància a l'educació. Entenem que s’ha d’escoltar a la comunitat educativa, i també als empresaris, que són els que coneixen les mancances en perfils professionals que hi ha a Menorca.

S'ha de fomentar que els estudiants de Formació Professional disposin a Menorca d'un ampli ventall d’estudis i no es vegin obligats a sortir de l'illa per a cursar estudis de formació professional, però, sobretot, s'ha de mirar pel bé del poble. Som un municipi molt petit i amb pocs recursos, que ens convertim en un poble dormitori.

Demanam a l'equip de govern municipal que, facin el centre que facin, amb les famílies professionals que consensuïn, no permetin una reducció de l’espai. Que es mantengui tota la parcel·la per a formació; que si el centre integrat de formació professional comença amb unes dimensions més reduïdes, pugui créixer en un futur. Que no ha de passar el que ha passat amb la resta d’instituts ni amb l’extensió universitària d’Alaior, i altres edificis públics, com l’Hospital Mateu Orfila, que ja va néixer petit.

Pel que fa a la mobilitat al centre del poble, som del parer que aquesta s'ha de pacificar, buscant borses d'estacionament als afores.

S'ha de tenir visió de futur. Si no adoptem decisions ara, en uns anys no hi haurà volta enrere.

Volem recordar que va ser la ciutadania qui, amb la seva pressió, va aconseguir que les administracions públiques adquirissin els quarters per a fer equipament públic. Ara, més que mai, una vegada aconseguits aquests objectius, demanam novament a la ciutadania que s'impliqui i no permeti fer una passa enrere en el que es va aprovar per consens.

La Junta Directiva
Cati Preto, Carmen Virtudes, Núria Martínez, Jordi Reus, Begoña Oquiñena, Sheyla Puig, Prado Urbina, Clàudia Timoner