TW

El model que se’ns va oferir fa ja quasi 40 anys està molt lluny de construir grans edificis amb una gran quantitat de treballadors i usuaris la qual cosa deshumanitza totalment un CAP (Centre d’Atenció Primària) i s’allunya de la finalitat per la qual se va decidir el canvi de sistema dels ambulatoris als centres de primària.

Aquest gran edifici que ara el volen fer de nou, ha estat ampliat per acollir a extensions dels serveis hospitalaris amb greus retallades i deficiències envers    tan en les consultes, com en el personal, com en el material (lliteres, cadires, espais de lleure, excusats,...) a la part de l’AP. En vint anys s’ha duplicat la població i pràcticament hi ha la mateixa plantilla a l’EAP (Equip d’Atenció Primària) encara que s’havia demanat per activa i per passiva la seva ampliació la qual cosa només va ser efectiva majoritàriament a augmentar més i més serveis propis d’un hospital.

La porta d’entrada al sistema és l’AP si aquesta és feble els sistema es col·lapsa cosa que fa augmentar les llistes d’espera, s’allarguen les baixes laborals, no se controla adequadament les malalties cròniques,...

Mos diuen que sempre mos comparam amb Maó, emperò tenim tota la raó en aquest àmbit i més quan les situacions se semblen força. Van fer nou centre de salut a l’antic HVT (Hospital Verge del Toro) seguir amb algunes consultes AP, creant un nou Centre de Salut ( CS) ara no valdrà l’excusa de que s’incrementa la despesa si volem fer la mateixa cosa a Ciutadella i més quan a Llevant tenen 2 CS i un hospital.

Així amb una dotació de 4-5 metges d’AP, un pediatre, mateix nombre d’infermeres, dos fisioterapeutes    i 4 auxiliars administratius podria seguir funcionant com a CS. Donaria la possibilitat de atendre a les persones més properes: part del centre i les urbanitzacions dels sud. Seria més proper i humà. La resta del centre s’aniria omplint d’altres serveis con s’ha xerrat de salut mental, i altres serveis sociosanitaris, mentre evitaríem la seva degradació tal com va succeir a l’HVT i la disminució de la despesa que augmenta considerablement si se tanca, la qual    cosa tan els preocupa quan se xerra de sanitat a Ponent.

No cal dir que    sobredimensionar el nou centre a Santa Rita portaria greus problemes d’aparcament, ja que el que està enfront del Centre Sociosanitari està normalment de goma a gom.