TW

Les reiterades reclamacions via canals oficials digitals d’alguns ciutadans i ciutadanes de les barriades de Tanques del Carme i de Dalt Sant Joan, sobre les renous i vibracions excessives del «Ciudad de Granada» no han sigut resoltes amb els terminis previstos per l’administració pública.

Aquests dos ciutadans/es han sol·licitat les respectives sonometries a la Policia Local de Maó d’aquestes barriades de Maó. El seu resultat és concloent i signat pel Cap de Policia de l’Ajuntament de Maó: sobrepassen els límits legals i No compleixen l’ordenança municipal.

Aquestes sonometries i informes del cap de la Policia Local tampoc han servit més que per demostrar -amb el corresponent aparell de mesura calibrat i certificat- que els nivells de renou i vibracions que cada setmana sofreixen tots els habitatges a primera línia de la façana marítima del port de Maó excedeixen els límits permesos per l’Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Maó.

Aquests ciutadans/es i la Federació d’AV de Menorca van remetre els escrits dels dies 14/02/24 i del 18/02/24 amb els que sol·licitàvem una reunió per aconseguir una mediació entre les 3 administracions implicades: Autoritat Portuària de Balears (APB), Ajuntament de Maó i Consell Insular de Menorca (aquest últim, membre del Consell d’Administració de l’APB) tampoc han servit per aconseguir ni una sola reunió amb cap dels tres organismes públics.

Les administracions públiques tenen 90 dies de termini per a poder contestar els escrits que els ha dirigit un/a ciutadà/na o una associació i que dia 18/05/24 s’han complert els 90 dies i cap dels dos ciutadans/es que han aportat sonometries, ni tampoc la Federació d’associacions veïnals de Menorca ha rebut resposta de l’Autoritat Portuària de Balears ni tampoc del president del Consell Insular de Menorca.

També hem sabut pels mitjans de comunicació i hem vist que l’APB va realitzar unes noves sonometries en data 22/04/2024, però no ha fet públics els resultats.

És per tot el que s’ha exposat anteriorment que suggerim al Sr. Vicent Fullana Santonja (representant de l’Autoritat Portuària de Balears al port de Maó) una solució ràpida per resoldre el problema de les renous i vibracions durant 4 hores els dimarts i 37 hores consecutives cada cap de setmana, incloent hores nocturnes i amb previsió d’augment de freqüència a l’estiu, tal i com anem denunciant des del mes de novembre de 2023.   

La nostra proposta és senzilla i ràpida: seria la que van adoptar els dotze vaixells de l’OTAN que fa unes setmanes van arribar i amarrar als molls de la Base Naval del port de Maó: instal·lar grups electrògens que van permetre tenir 12 vaixells amb els seus motors aturats durant tota la seva estada a la Base Naval del Port de Maó. Segur que aquesta solució és ràpida i factible per al «Ciudad de Granada» mentre el projecte de cold ironing programat d’executar-se per    l’any 2025 es faci realitat.

Una entitat pública com l’APB, depenent del Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, no pot permetre per més temps que la ciutadania de Maó segueixi patint els efectes nocius de les vibracions i sorolls del «Ciudad de Granada». Cap altre vaixell de mides similars, o més gran, provoca aquests problemes, pel que es tracta d’un cas molt clar que s’ha de resoldre amb la màxima diligència.

Mos demanam quina de les tres administracions responsables del benestar de la ciutadania que viu a la façana marítima del Port de Maó és responsable de solucionar aquest tema amb celeritat fent que les empreses privades compleixin amb la legislació vigent: l’Ordenança Municipal de Maó.

Josefina Egea, Miguel Gomila, Daniela Viola, Tomeu Truyol, Nacho Muñoz, Xavier Piñol, Joan Elorduy, Roser Roman, Gonçal Seguí. Junta Directiva de la Federació d’associacions veïnals de Menorca