TW
0

Llucia Pons
A través d'una enquesta realitzada recentment pel Govern s'ha sabut que a Balears la gent llegeix habitualment o no llegeix gairebé mai. Els que llegeixen són un 57 per cent i els que no un 43 per cent, per tant, si d'una enquesta de 1.200 persones se'n poden treure prou conclusions, diríem que la meitat de la població de les illes és lectora. Els que llegeixen ho fan per plaer o per estar més ben informats i els que no ho fan, per falta de temps, però el temps és potser només una excusa ja que es dedica en general molt més temps a veure per exemple la televisió.

Els lectors tenen en la lectura múltiples beneficis que són prou coneguts, però a més del fet individual i reservat del llibre i el jo, compartir la lectura ha esdevingut també un acte social, així veiem com proliferen a Menorca els clubs de lectura, uns espais per compartir el plaer dels llibres i posar en comú punts de vista diferents, sentiments i opinions diverses que enriqueixen al grup. En tota l'Illa en aquests moments hi ha deu clubs de lectura, dos de recent creació, que s'estenen fins i tot als pobles més petits, com Sant Climent. A més del llibre proposat per la trobada els membres del grup tenen el gust amb freqüència de contar amb la presència d'autors, especialment els illencs. L'èxit d'aquesta iniciativa es posa de manifest amb la trobada de tots els clubs de lectura de Menorca as Mercadal cap a final d'any.