TW
0

Josep Portella Coll
En aquesta setmana de resum del 2008 avui em toca referir-me a la cultura. El cap de setmana de Sant Llorenç, a Maó es va desenvolupar, al llarg de quatre dies, el Festival Internacional de l'Illa de Menorca, crec que es deia. Fa vint anys, emprar l'adjectiu d'interna­cional era un signe de distinció, avui qui és capaç de definir el concepte? L'objectiu dels organitzadors era (i potser encara és) el crear un gran producte cultural que fes arribar la imatge de Menorca arreu del món i, a la vegada, beneficiar-se d'aquesta per a crear una marca amb possibilitats. Per això van posar sobre la taula un pressupost de 600.000 euros, que és tot el pressupost que es dediquen a programació d'activitats culturals tots els ajuntaments de Menorca en un any, o molt a prop fa de ser-ho. Amb aquesta argumentació, els organitzadors van embolicar al Consell Insular de Menorca i el van comprometre en un finançament milionari (en pessetes, almenys). De la mateixa manera que el Consell escatima 500 euros de subvenció a una entitat local, n'aporta 200.000 a una pel·lícula com aquesta. Malgrat que es vulgui diferenciar que es tractava de fons de Turisme i no de Cultura, cosa que s'ha de saber, el resultat final vindrà a ser el mateix. El resultat del festival va ser un gran fracàs, ho va ser si ho relacionem amb les expectatives que es van crear. Estaria content si això fos lliçó que s'aprengui pel futur, però estic segur que no. Va ser una decepció pel que fa al públic assistent, i això encara que comptabilitzem les invitacions i regals. En conseqüència, va ser un fracàs pel que fa al funcionament econòmic, i seria suficient saber quina quantitat per espectador es va invertir i comparar-ho amb altres propostes més humils que fa anys que batallen per subsistir. Va ser molt pobre com a producte cultural innovador que impactés sobre la cultura local, que crees escola: 100 milions de pessetes per veure quatre figures internacionals ja molt vistes no ajuden a valorar la cultura com a instrument de transformació; potser som més cultes després d'aquests 600.000 euros? No sabem si va funcionar com a reclam turístic, de tota manera sospit que la imatge de Menorca a l'exterior és la mateixa que abans del festival. El punt més positiu de la primera experiència d'aquest VIP-Festival ha sigut que ha impulsat un debat públic sobre l'activitat cultural i artística a Menorca, el paper de les entitats i de les institucions, la valoració del que ja es fa i la responsabilitat de l'administració. Mai no he dubtat de les bones intencions dels organitzadors, però crec que es van equivocar a l'hora de mesurar els impactes. Per altra banda, el Consell Insular, que va fer possible -amb els fons públics- el festival no ha fet la més mínima autocrítica. Em sorprèn.