TW
0

Josep Portella Coll
Des de la regidoria de Cultura (Educació i Participació Ciutadana) d'Alaior estam intentant crear i consolidar experiències de participació sobre camps concrets de gestió. En algunes ocasions tenim més èxit (hi ha una bona resposta) i ens animem, i, en altres, en tenim menys (hi ha una resposta menor) i ens desanimem.
Això és normal en el dia a dia. Segurament, no sempre aconseguim estimular la participació. Això ha passat a l'hora de les votacions per a l'adquisició de llibres a la biblioteca pública. La biblioteca és un dels punts principals de dinamització cultural d'un poble, ho és pel que fa al seu objectiu definit (accés lliure a llibres, pel·lícules, música, internet), ho és per les activitats obertes que es relacionen amb la lectura (conta-contes, grup de lectura, presentacions, cine-grup, etcètera), i ho és perquè és el lloc on es pot trobar informació sobre l'oferta cultural i educativa del municipi, on es pot intercanviar informació. Diàriament, a una biblioteca com la d'Alaior hi passen unes cent persones. Ja fa un any que, periòdicament, convoquem la gent perquè voti els llibres que voldrien trobar-se a la biblioteca. L'Ajuntament té un pressupost anual per compra de fons de 7.000 euros. Un percentatge molt alt d'aquests l'ingressem a la Xarxa Insular de Biblioteques, depenent del Consell Insular de Menorca, el qual hi suma una xifra semblant, de manera que l'adquisició de fons pot representar uns 12.000 euros anuals i la decisió de compra és bàsicament de la pròpia Xarxa. Una part d'aquest fons municipal el decantem per a l'adquisició directa de llibres, cd, dvd's, o altres suports. És sobre aquesta part menor que posem en marxa el mecanisme de participació: es tracta de votar els llibres preferits d'entre les novetats que surten al mercat. Solem fer les votacions trimestralment. Això i les dificultats de provisió d'algunes novetats, fan que l'arribada dels llibres elegits no sigui tan ràpida com voldríem. Fins ara, l'experiència no ha motivat molt el personal. La participació és encara escassa. Aquests dies hem posat en marxa una nova votació, i ho hem fet amb una campanya més àmplia perquè arribi a tothom, i perquè, en el futur, la gent que vulgui prendre part directament en la tria de llibres, pugui rebre a domicili (per carta o per internet) la relació de novetats sobre les que podrà votar.