TW
0

Josep Portella Coll
Ja vaig escriure anteriorment, que la supressió del Ministeri de Medi Ambient i la incorporació de les polítiques ambientals en un altre ministeri (el d'Agricultura, crec) suposaria un canvi en les polítiques conservacionistes del Govern nat en les eleccions d'ara fa un any. Si Cristina Narbona havia representat, en molts aspectes, una aposta valenta de l'anterior govern Zapatero, l'actual Elena Espinosa sembla tot el contrari. Fa uns dies, les principals organitzacions ecologistes espanyoles, entre les que podem destacar Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/Birdlife i WWF, es van reunir per presentar el document "Un any sense política ambiental". Les grans organitzacions coincideixen en la certesa que les polítiques ambientals han perdut pes en l'actual govern espanyol i han deixat de ser una de les prioritats d'acció en la present legislatura. Per a ells, l'argument de la crisi econòmica ha servit per impulsar polítiques totalment insostenibles, i posen per exemple les grans obres del Pla Estratègic d'Infrastructures i Transports. Els ecologistes també denuncien una reducció progressiva de la transparència i de les accions de participació social. Denuncien que no s'hagin incorporat condicionants ambientals i socials a les mesures anticrisi i als fons extraordinaris d'inversió, que s'estigui formant una opinió favorable al manteniment de la central nuclear de Garoña, que no s'aconsegueixi un compromís públic per l'abandó definitiu de la polític de transvasaments, que encara no s'hagi creat la reserva per a la tonyina roja a les Balears, que no s'hagi desestimat el projecte de refineries de petroli a Extremadura, que s'hagi modificat la Llei de Costes per a permetre la compra-venda d'edificacions que estan en domini públic marítimo-terrestre, que no s'hagi modificat la Llei d'avaluació d'impacte ambiental per a garantir processos complets, rigorosos i independents dels promotors, que no s'hagi avançat en la disminució d'emissions de CO2 a l'atmosfera, que no s'hagi fet públic cap compromís pel tancament de les centrals nuclears a Espanya, que Espanya tengui obert un expedient sancionador de la Comissió Europea per la mala qualitat de l'aire, que el Pla Nacional Integrat de Residus 2008-2015 no s'apliqui amb la urgència que hauria de suposar la reducció dels residus generats, que l'actual projecte de Llei General de Navegació Marítima no aposti per un canvi en profunditat de la política pesquera i orientar-la a una pràctica realment sostenible, un llarg etcètera. Resultat: un govern suspès en ecologia.