TW
0

Josep Portella Coll
La participació ciutadana en els afers públics ha de ser un element continuat en les agendes de les institucions, i de cada departament d'aquestes. No pot ser una política d'una part de la institució, ni s'ha de moure a cops d'iniciatives puntuals. Açò és molt difícil, però encara així, la participació ciutadana en els assumptes públics, és un terreny per fer-hi molta feina sense saber quins seran els resultats. Ara, a Alaior hem conclòs una nova tanda de votacions populars per elegir alguns dels llibres que s'han d'adquirir la biblioteca municipal d'Alaior. Dic alguns, perquè el gruix de l'adquisició de llibres se centralitza a través de la Xarxa de Biblioteques, la qual cosa permet una major capacitat als pressupostos locals i la intervenció dels tècnics. De la votació popular també estan exclosos els llibres de consulta o més especialitzats, ja que la seva adquisició o no depèn d'altres factors. Per tant, es posa a votació una part del pressupost per a llibres de ficció. Si el sistema es consolida, aviat també hi podrien les obres poètiques, la música i el cinema d'autor. Fem les votacions aproximadament cada trimestre, a la mateixa biblioteca. En l'última tongada hem recollit un total de 195 vots. No es tracta d'una xifra molt alta, però no és tampoc una xifra a desconsiderar. Està bé però hem de treballar perquè encara vagi a més. La decisió dels llibres que hi ha d'haver a la biblioteca pot interessar sobretot a les persones que després els voldran llegir, als usuaris habituals del servei de préstec. És una manera més perquè la gent se senti la biblioteca com una cosa pròpia. Des del primer cop que vam votar, cada vegada s'ha incrementat lleugerament el nombre de participants. Ara estam en una fase de fidelització del vot: reconèixer les persones que tenen interès en participar i centrar el treball en una relació més directa, des de la qual es pugui ampliar l'abast. Les experiències noves, i aquesta ho és, sempre requereixen de canvis que puguin afavorir un millor funcionament. Tanmateix, aquesta també és una manera de fer més dinàmica la nostra biblioteca, una biblioteca que manté també un grup de lectura força actiu. El dissabte passat, la vinguda de l'autor Albert Sánchez Piñol va motivar una expectació ben remarcable.