TW
0

Josep Portella Coll
La Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears, aprovada pel Parlament Balear el 1998, fixava un capítol per a obligar a la inversió en patrimoni històric, ho feia amb la presumpció que les institucions solen deixar aquesta matèria en els darrers llocs de la llista de prioritats. No era un idea original nascuda a les illes, ja que aquestes mesures havien estat contemplades abans en la legislació estatal. Tampoc és exacta la presumpció, ja que crec que -de cada dia que passa- les institucions -per regla general- inverteixen més en la protecció i millora del patrimoni històric (PH). Si féssim una comparació entre l'avui i l'ahir, no hi hauria discussió. Una de les obligacions que la llei atorga a les institucions és la de dedicar l'1% del total de les inversions d'un valor superior als 300.000 euros, i que no siguin ja inversions en PH, a protecció del patrimoni i foment de la creativitat artística. La llei diu que aquesta aplicació de l'1% ha de fer-se, si pot ser, el més a prop possible de la inversió que ho ha generat. No sé fins quin punt l'1% cultural es compleix en el cas de les grans obres. El 50 milions d'euros que generarà la construcció del dic de Ciutadella hauria d'haver creat una partida de 500.000 euros al mateix pressupost. Hi deu ser? On s'ha invertit l'1% de la darrera reforma de l'Aeroport? Quines inversions s'han fet en aplicació de l'1% sobre els milions que s'han destinat a la millora de carreteres de Menorca en els últims anys? En el cas de l'Ajuntament d'Alaior, com que inversions de més de 300.000 euros n'hi ha poques, es fa la suma total del capítol inversor i s'aplica aproximadament un 2%, el doble del que determina la llei. D'aquesta manera, comptem anualment amb una partida d'entre 65.000 i 80.000 euros, depèn dels anys, per destinar a protecció del patrimoni històric i foment de la creativitat, a part de les inversions puntuals de gran abast (ara mateix: Sant Diego, Pati de sa Lluna, Edifici des Ramal, Edifici Escola d'Adults, etc.). Per tal d'afavorir la participació ciutadanes i iniciar alguna experiència de pressupostos participatius, des de l'Ajuntament hem convocat una reunió oberta el pròxim dilluns (20:30, a Gràcia) per posar sobre la taula els 130.000 euros que podem preveure per 2009 i 2010, i per fer que siguin les propostes que surtin d'aquesta jornada de participació les que es comprometin, les que es facin al llarg d'aquests dos pròxims anys. Es tracta de responsabilitzar-nos col·lectivament del destí d'aquesta important partida.