TW
0

Ja fa anys que vaig entrar a l'Institut Menorquí d'Estudis. He de dir que he estat un membre no practicant, no per falta de ganes sinó per falta de temps. Això no obstant, des del punt de vista d'investigador i editor (Quaderns de Folklore, amb el CFC, i Menorca, segle XX) he tingut una relació regulat amb l'Institut; també he gaudit qualque any d'alguna beca d'investigació, amb una vaig poder inventariar la correspondència de Joan Mir i Mir i amb l'altra vaig poder iniciar el treball sobre l'exili menorquí; com el meu cas, molts d'altres investigadors han pogut desenvolupar la seva activitat de recerca i divulgació, gairebé sempre altruista, en camps molt diversos. Mai no m'he atrevit a fer crítica del funcionament i activitat de l'IME, entre altres coses perquè som el primer que no he aportat res des de la pròpia pertinència. Fa un parell d'anys, l'IME va plantejar als seus membres l'elaboració d'un pla estratègic per endegar una espècie de refundació, i era el compromís que s'havia de desenvolupar ara. Fa pocs dies, en la celebració del seu 25 aniversari festejàvem un període de temps i reconeixíem, els polítics també, la importància cabdal que ja ha tingut. Ara, pocs dies després, llig un titular de premsa que no fa altra cosa que motivar la preocupació de tota (esper) comunitat científica i cultural menorquina "El Consell Insular deja a l'IME a las puertas del desmantelamiento". La informació interior ho ben confirma. La font principal de finançament de l'IME és el pressupost del Consell Insular de Menorca, com a organisme autònom que n'és de la primera (?) institució menorquina, els seus pressupostos, a part dels ingressos que poden generar pels serveis i publicacions, el seu funcionament depèn de l'aportació del Consell. Una bona manera d'impedir que l'entitat desenvolupi la seva labor és ofegant-la amb el finançament. Fa uns dies, tothom parlava de la importància cabdal de l'IME en la consolidació de la iniciativa científica i cultural. Difícilment podríem entendre el moment actual sense la presència de l'IME. No només per tot el que he dit, sinó també, com a espai d'encontre de molts científics i investigadors menorquins que treballen fora de Menorca i troben, a l'IME, el seu lloc en el nostre món. Crec que s'imposa una convocatòria de la directiva de l'IME a tots els seus membres per a exposar quina és la situació amb què ens trobem. En la mateixa informació es deia que el coordinador científic, J.M. Vidal, en la seva jubilació, faria la feina que ha fet fins ara però sense cobrar. Només esper que sigui una broma.