TW
0

Ensenyar religió a l'escola no és tan fàcil com pugui semblar a simple vista, i més en una societat que vol ser tan laica; que es vol fer enfora de Déu. És difícil perquè costa fer entendre que no és el mateix l'ensenyament de la religió des d'un punt de vista de la nostra cultura, història, tradició, art, ... que la catequesi, que ens ajuda a formar-nos i créixer com a cristians. I és difícil també, perquè de vegades el que està, o pot estar, relacionat amb l'Església no pot "ser bo".

Tot això i d'altres temes van sortir a la reunió que vam celebrar els mestres de religió de l'Illa a finals del passat mes de novembre. Mestres de l'escola pública i concertada vam poder compartir problemes, inquietuds, ... però també vam poder parlar de projectes, idees, treballs que s'estan fent o que es té previst dur a terme properament.

Una de les notícies que es van destacar va ser la presència del bisbe de Menorca a algunes de les escoles públiques de l'Arxiprestat de Maó, aprofitant la visita pastoral del bisbe Salvador a aquest arxiprestat. Escoles com Mare de Déu de Gràcia, Antoni Juan, Mare de Déu del Carme o Sant Lluís són algunes de les que ha visitat i on ha tingut una bona acollida per part dels diferents centres.

També destacava la recuperació d'alumnat a l'Arxiprestat de Ciutadella. Després d'anys difícils, de molts de canvis, sembla que hi comença a haver una certa estabilitat i això ha propiciat un augment en el número de famílies que han escollit l'assignatura de religió per als seus fills (sempre parlant en general). A la resta de l'Illa, el percentatge també es manté. El cas més esperançador es produeix a Secundària on hi ha centres en què s'ha duplicat el número d'alumnes i, fins i tot, hi torna haver alumnes a Batxillerat. Actualment el percentatge global d'alumnes de Primària i Secundària que han elegit religió es troba al voltant del 50%.

A les escoles concertades els problemes vénen principalment per la part econòmica. Si a l'escola pública les retallades estan a l'ordre del dia, a la concertada també, amb l'agravant que a aquests centres encara se'ls deu bona part dels convenis que s'havien firmat ja fa alguns anys. Fa poc el portaveu del Govern anuncia que els hi pagaran una part del deute, i de repent es converteixen en els dolents de la pel·lícula; tot això encara sense haver rebut res de res des de fa estona.

Previsions de cursos de formació, tant específics com generals, renovar les programacions tenint en compte les competències bàsiques (ara tan de moda) o recordar els drets, però també els deures van anar sorgint en el devenir de la reunió. La idea és bàsica. Els mestres de religió hem de ser un més a dins dels claustres dels diferents centres, no hem de ser els "bitxos rars" que només van a fer la seva feina i ja està. Ens hem d'implicar en la realitat de cada centre i donar exemple; ajudar, col·laborar, compartir, aconsellar, ... han de formar part de la nostra forma de fer i ser.

La relació amb la Conselleria també és i ha sigut constant. Ja ho era amb l'anterior Govern, i ho segueix sent en l'actualitat. Si volem demanar i exigir drets, és lògic que també se'ns exigeixi a nosaltres; de la mateixa manera que passa amb la resta de mestres i professors, tant funcionaris com interins.

Amb aquestes línies simplement volem donar a conèixer (una mica) la nostra realitat; que es van fent feines de coordinació constant tant a nivell de Menorca com també de Balears. Som pocs, i per aquest motiu pensam que va bé trobar-se de tant en tant per adonar-nos que tenim altres companys que poden estar en la mateixa situació i que ens poden donar idees, suggeriments o solucions.

Gràcies a tots per la feina feta i des del Secretariat Diocesà d'Ensenyança de Menorca desig que tingueu venturós 2012, ple de tots aquells desitjos que encara no s'han complert i fent-lo extensiu també a totes les comunitats educatives dels diferents centres escolars de Menorca.